Jsem náročný klient, máme prodejnu s elektromateriálem, sklady, kanceláře, show room a řešíme vysoké náklady na elektřinu a zelené úvěry.

Spustili jsem tedy výběrové řízení na dodavatele solární elektrárny s mnoha požadavky: maximálně využít našich střech a plochu parkoviště, chceme být maximálně nezávislí, přebytečnou energii chceme prodávat na volném trhu, pro naši firemní flotilu aut chceme nabíječky a rádi bychom získali dobé financování celého projektu. Sun.Energy postupně procházela výběrovým řízením a po tvrdých jednání jsme podepsali smlouvu. Díky komplexnosti projektu nyní máme instalováno prvních 20 kWp solární elektrárny, procházíme stavebním řízení pro rozšíření na 55 kWp, parkoviště budeme zakrývat „carportem“ (nebo jak tomu říkají) a přebytečnou výrobu budeme nabízet na Spot trhu. Pro tento projekt jsme využili dotační program Národního fondu obnovy a získali tak 550 tis Kč. Návratnost pro nás není zásadní parametr, ale předběžně očekáváme 6–7 let.