Střídače – srdce elektrárny

Srdce solární elektrárny určující efektivnost, velikost, uživatelské funkce nebo také design a hlučnost ve velikostech od 3 kWp (chata) nebo 500 kWp (velká pozemní elektrárna).

Co je to střídač?

I když by se na první pohled mohlo zdát, že při pořizování fotovoltaické elektrárny je alfou a omegou výběr solárních panelů, realita je často trošku jiná. Typ, kvalita i správné umístění panelů jsou bezesporu klíčové, nejdůležitějším a zároveň i nejcitlivějším místem celé FVE je však malá krabička zvaná střídač (měnič). Jejím úkolem je přeměnit stejnosměrné napětí, které vyrábějí panely, na střídavé napětí elektrické sítě. Mimoto může mít také spoustu doplňkových funkcí, jako například monitorování sítě, kontrola provozních údajů anebo třeba ochrana systému. Není tedy divu, že tato nenápadná komponenta bývá často nazývána srdcem celé fotovoltaické elektrárny.

Společnost sun.Energy používá v České republice několik typů střídačů splňujících specifika distribuční soustavy a umožňující nám reagovat na velikost, specifika instalace a požadavky na kvalitu či design. Mezi nejvíce používané patří střídače GoodWe, Solax, SolardEdge či evropské SMA a Victron.

Specifika rodinných domů v ČR

Majitele bytů, kteří mají většinou jednofázové rozvody, toto příliš neovlivňuje, stejně tak jako vlastníky rodinných domů s třífázovými rozvody, kteří elektřinu nakupují běžně ze sítě. Jakmile však budete chtít kombinovat tři fáze a fotovoltaiku, musíte zpozornět. Na trhu totiž lze sehnat střídače symetrické a asymetrické. Rozdíl mezi nimi je ten, že symetrický měnič rozděluje energii rovnoměrně mezi všechny tři fáze, zatímco asymetrický pracuje podle potřeby. V případě, že je vaše spotřeba na všech třech fázích přibližně stejná, můžete bez obav zvolit první variantu. Pokud se však výše spotřeby na jednotlivých fázích liší, což je poměrně běžné, musíte při návrhu zvažovat více parametrů.

Třífázové rozvody jsou komplikovanější také z hlediska ceny. Zatímco jednofázový střídač vás vyjde na 20 až 40 000 Kč, za ten třífázový si budete muset připlatit. Ceny začínají na 30 000 Kč, v závislosti na funkcích však střídač může vyjít i na více než dvojnásobek. Většina střídačů navíc nabízí i možnost monitorovat elektrárnu pomocí chytré aplikace. Každá z nich je však trochu jiná, a proto se vyplatí při výběru věnovat pozornost i jim. Na co se zaměřit? „Uživatelské aplikace mají dnes téměř všechny střídače. Nicméně bych doporučil se svého prodejce zeptat například na ukázku aplikace a případně zda mají český překlad, ten totiž už nebývá zas tak častý. Aplikace pak prioritně slouží pro monitoring stavu elektrárny a některé pak mají i možnost nastavovat různé pracovní chody elektrárny.“

Hlavní funkce

  1. Umožnění využití proudu: Přeměna stejnosměrného proudu na střídavý za účelem použití v domácnosti.
  2. Optimalizace výkonu systému: monitorování hodnot proudu a napětí solárních panelů, aby vždy poskytovaly co nejvyšší výkon.
  3. Záruka bezpečnosti: Střídač je důležitou komponentou i z hlediska bezpečnosti systému. Má například k dispozici chlazení, které brání přehřátí systému. Kromě toho kontroluje frekvenci elektrické sítě a v případě potřeby snižuje výkon. Při výpadku může střídač rovněž odpojit systém od elektrické sítě.
  4. Zvýšení vlastní spotřeby: Proud ze střechy je levnější než proud ze sítě. Chytrý střídač zajistí, že můžete využívat co nejvíce vlastní solární energie.
  5. Záložní napájení: Pouze při použití střídače s funkcí záložního napájení lze i při výpadku sítě vyrábět a používat proud z fotovoltaického systému a v kombinaci s akumulátorem ho rovněž ukládat. Zejména poslední dvě funkce jsou rozhodující z hlediska úspor, jež fotovoltaický systém umožňuje, a nezávislosti, kterou vám poskytne.