Dotace na solární systémy a tepelná čerpadla od A do Z

Evropská unie prostřednictvím České republiky v novém dotačním období na fotovoltaiku vyhradila velké prostředky. Proto mohou podporu čerpat jak soukromníci pro svou vlastní spotřebu, tak firmy, které chtějí dotace na fotovoltaické elektrárny do výkonu 1MWp i nad něj.

Jaký dotační program je pro vás nejvhodnější, záleží na umístění fotovoltaické elektrárny (na střeše nebo na pozemku), místě realizace (v Praze nebo jinde v ČR) a účelu elektrárny. Podívejte se na jejich přehled a vyberte si ten, který se shoduje s vaším záměrem.

Podobně to platí o realizaci tepelných čerpadel, které lze instalovat nově nebo s nimi nahradit stávající plynové, elektrické či uhelné kotle,

NPO

Cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť).

V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elekráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.

Program ENERG spadající pod Modernizační fond podpoří dotací všechny pražské podniky s cílem zlepšit energetickou účinnost budov určených k podnikání.

Program se zaměřuje na úspory energie v rodinných a bytových domech. Investiční podpora směřuje na výstavbu fotovoltaiky, tepelných čerpadel, nabíjecí infrastruktury, zateplování budov, výstavbu či nákup domů.

Dotaci na fotovoltaiku můžete snadno získat i v letošním roce. Dotační program Nová zelená úsporám nabízí výhodné balíčky pro rodinné domy. Částku, jakou obdržíte, ovlivní druh fotovoltaiky, kterou zvolíte.

Dotaci na fotovoltaiku můžete snadno získat i v letošním roce. Dotační program Nová zelená úsporám nabízí výhodné balíčky pro rodinné domy. Částku, jakou obdržíte, ovlivní druh zvoleného tepelného čerpadla a celkové kombinace, kterou zvolíte.

Dotační program Obnovitelné zdroje energie přináší v rámci OP TAK peníze na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Program ENERGov spadající pod Modernizační fond podpoří dotací projekty, které přispějí ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Komplexní přehled dotačních programů:

(dle tohoto pak níže popis) Čistá energie Praha Kotlíková dotace NZU OPŽP OPTAK NPO Modernizační fond ENERG Modernizační fond ENERG GOV  Modernizační fond RES
Kdo poskytuje Hl.m.Praha MPSV MPSV MŽP MPO MPO MPO MPO MPO
Místo realizace Praha ČŘ ČR ČR mimo Praha ČR mimo Praha ČR Praha ČR ČR
Kdo může žádat (dle tohoto lze členit na Private – Business -Municipalities) Fyzické osoby a bytová družstva Nízkopříjmové fyzické osoby Fyzické osoby Obce a města Malé, střední a velké podniky; Podniky, obce a města Podniky Veřejný sektor Podniky, obce a města
Od kdy, do kdy 1.8.2022 Od 29.3.2022 2021-2025 2022-2024 Od 2-2024 Od 1-2023 Od 11-2022 Od 1-2024 Od 15.3.2023
Fotovoltaika Střechy NE Střechy s akumulací energie     Střechy s akumulací Střechy s akumulací Střechy s akumulací Střechy i Pozemní s akumulací
Max-Min Výkon   X 1-10kWp     100-1000kWp Do 1MWp Do 1MWp Do 1MWp, nad 1MWp
Tepelná čerpadla   Ano Teplovodní systém, Vzduch-Vzduch         X  
e-mobilita   NE 2 nabíjecí stanice            
Ostatn     Ohřev vody            

NPO

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť).

Na co lze žádat dotaci

 • Pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.,
 • stavební práce, dodávky a služby,
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Kdo může dotaci získat

Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 – 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post – tedy po realizaci projektu.

Hlavní podmínky dotace

 • Podpořeny budou projekty do 1MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách.
 • Pouze jedno odběrné místo do sítě.
  Získanou elektřinu nemusíte využívat jen pro vlastní spotřebu.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Modernizační fond RES+

Základní informace

V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elekráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.

Kdo může žádat o dotaci

 • právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

Příjem žádostí:

 • u elektráren do 1MWp – do 31.10.2022
 • u elektráren nad 1MWp – do 15.3.2023

Modernizační fond ENERG

Základní informace

Program ENERG spadající pod Modernizační fond podpoří dotací všechny pražské podniky s cílem zlepšit energetickou účinnost budov určených k podnikání.

Jaké aktivity budou podpořeny

 • Stavební úpravy (zateplení, výměna oken, dveří v obálce budovy),
 • výměna technologií za energeticky úspornější,
 • fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla,
 • výměna osvětlení, rozvodů, kotle na vytápění, kogenerační jednotky,
 • zelené střechy, retenční nádrže a další.

Co musí projekt splňovat:

 • Musí dojít k minimální úspoře CO2 ve výši 30 % nebo minimální úspoře primární neobnovitelné energie o 30 %,
 • místo realizace pouze v Praze.

Buďte první, kdo se dozví o otevření výzvy

Příprava programu se teprve dokončuje, vyhlášení výzvy je plánováno na 2. kvartál 2022. Věnujte se svému podnikání a sledování dotačního dění v České republice nechte na nás.

NZU

Dotace na tepelné čerpadlo

Na tepelné čerpadlo můžete od podzimu 2021 získat z programu Nová zelená úsporám až 80 000 Kč bez ohřevu TV a 100 000 Kč s ohřevem TV.

Dotace na kondenzační plynový kotel

Na kondenzační plynový kotel můžete získat 35 000 Kč, ale pouze do 30. 4. 2022. Po tomto datu již nebude možné podporu na tento typ zdroje vytápění získat.

Dotace na fotovoltaiku

Na fotovoltaickou elektrárnu můžete získat 40 000–205 000 Kč.

Dotace na nabíjecí stanici

Na domácí nabíjecí stanici pro elektromobil lze získat až 30 000 Kč.

Aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám

 • Všechny realizace a faktury musí platit od 1. 1. 2021 (ne z roku 2020),
 • žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, nebo trvale obývaného rekreačního objektu s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt platí více jak 2 roky před podáním dotace,
 • rodinný dům musí být maximálně o 3 bytových jednotkách
 • pokud již máte zrealizováno, tak musí být dům zkolaudovaný nejméně 2 roky od data poslední faktury,
 • pokud realizace ještě neproběhla, tak minimálně 2 roky od podání dotace,
 • nově nepotřebujete projektovou dokumentaci na výměnu zdrojů tepla (zůstává jen u fotovoltaiky)
 • zůstává bonus 10 % k dotaci pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský,
 • netřeba dokazovat příjem (tak jako u kotlíkových dotací),
 • vše se podává pouze elektronicky.

S novou podobou dotace můžete vyměnit:

 • Elektrokotel a jiné elektrické vytápění za tepelné čerpadlo
 • starý kotel na tuhá paliva třída 1 a 2 (případně bez třídy),
 • lokální topidlo – kamna – musí být hlavním zdrojem vytápění (pokud jich je v nemovitosti více, musí se likvidovat všechny zdroje nesplňující třídu 3),
 • kotel na topný olej s revizí.

Materiály, které jsou potřeba k žádosti:

 • fotografie kotle,
 • potvrzení o revizi,
 • potvrzení o likvidaci.
 • Dotace na výměnu starých kotlů třída 1 a 2 mohou být v NZU podány nejpozději do 1. 9. 2022.
 • Pro nízkorozpočtové rodiny a důchodce čekáme na vyhlášení podmínek klasické kotlíkové dotace na jaře 2022.

Podmínky na fotovoltaiku, jež platí od podzimu 2021, jsou tyto:

 • Žádat mohou vlastníci stávajících dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb,
 • domácí fotovoltaická elektrárna je propojena s distribuční sítí,
 • vyrobená energie se přednostně spotřebovává v domě.
 • NZU Fotovoltaika nové podmínkyVýše dotace NZÚ pro fotovoltaiku.

Nutnost vypracování projektu

 • Pro žádost o dotaci bude nutný vypracovaný projekt, který vám Woltair zajistí za 9 500 Kč.
 • Na tento projekt vám stát přispěje částkou 5 000 Kč.

NZU Fotovoltaika

Dotaci na fotovoltaiku můžete snadno získat i v letošním roce. Dotační program Nová zelená úsporám nabízí výhodné balíčky pro rodinné domy. Částku, jakou obdržíte, ovlivní druh fotovoltaiky, kterou zvolíte.

Nové podmínky Nová zelená úsporám platné od podzimu roku 2021

Žádat mohou vlastníci stávajících dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb. Pro zákazníky, kteří se rozhodnou pro instalaci fotovoltaiky od Woltair, dotaci vyřídíme zdarma my.

Fotovoltaika 2021/2022

Maximální výše dotace
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Za další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000 Kč

NZU Tepelná čerpadla

Využijte jeden z dotačních programů na montáž tepelného čerpadla, který vám umožní pořídit nové zařízení za minimální náklady, a umožnit značnou úsporu za vytápění domácnosti.

Pokud nesplníte podmínky žádného dotačního titulu, nebo program již nepřijímá další žádosti, nezoufejte. Tepelné čerpadlo je jedním z mála obnovitelných zdrojů tepla, které se vám vyplatí i bez dotací. Zkuste kontaktovat svého Woltair experta, který vám nezávisle poradí.

Pořízení tepelného čerpadla je nákladné rozhodnutí. Při instalaci tepelných čerpadel země–voda se například hloubí vrt, který může být hluboký i 150 metrů, což náklady značně navýší. Díky Ministerstvu životního prostředí je však možné obejít vysokou investici tím, že si požádáte o jednu z dotací. Ekologická a ekonomická budoucnost je díky tomu dostupná téměř pro každého. Na tepelná čerpadla můžete vybírat hned ze 3 dotací:

 • Nová zelená úsporám (nahrazuje stávající neekologický zdroj tepla)
 • Kotlíková dotace (nahrazuje stávající kotel na pevná paliva)

OPTAK

Dotační program Obnovitelné zdroje energie přináší v rámci OP TAK peníze na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. 

ENERG GOV

Program ENERGov spadající pod Modernizační fond podpoří dotací projekty, které přispějí ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.