Pronájem střechy

Chcete stabilní příjem a zároveň podpořit udržitelný rozvoj energetiky? Nechcete věnovat svou pozornost dalším činnostem? Pronajměte nám svou střechu a my vám za každý instalovaný fotovoltaický panel a rok zaplatíme 50–100 Kč.

O službě

Solární elektrána –  vaší investice – s vaším pravidelným 17 letým příjmem.

Dnešní trh nás všechny nutí přispět k významně větší výrobě zelené elektřiny, než kterou má v České republice dnes. Abychom dokázali naplnit vlastní klimatické cíle, snížit náklady na energie a zajistit si větší nezávislost, musíme zásadně přidat. Solární elektrárny s potenciálem 7200MW – tedy 72km2 na střechách v České republice mohou více než významně přispět.

Toto je přesně naše cesta = přeměnit střechy na solární elektrárny. A je to velmi jednoduché: vaše společnost zpřístupní střechu společnosti sun.Energy. My na ní (a do vašeho objektu) nainstalujeme solární elektrárnu. Vy získáte za každý rok a každý instalovaný panel pevnou částku v průměrné výši 75-100 Kč bez DPH. Po 17 letech provozu Vám systém předáme, stanete se jeho majiteli a další cca 13 let budete vydělávat na vlastní zelené elektřině.

Vydělejte na pronájmu, bez vlastní investice

S programem Pronájem střechy budete vydělávat na Solární elektrárně bez vaší vlastní investice.

Jak to funguje?

1
Analýza & Nabídka
2
Záměr & Dotace & Povolení & Připojení
3
Smlouva & Příprava
4
Instalace
5
Provozování
Komplexní řešení

Sun.Energy zajistí vše. To znamená, že společně s vámi připravíme plán – projekt Solární elektrárny na vaší střeše. Spočítáme, kolik fotovoltaických panelů lze na vaši střechu instalovat a kolik elektřiny lze vyrobit. Po schválení projektu, zajistíme získání dostupných dotací, povolení, připojení do distribuční sítě, monitoring, financování, záruky a údržbu. Vše co musíte udělat je, zpřístupnit nám vaší střechu pro instalaci solární elektrárny.

Zelená a udržitelná elektřina

S programem Pronájem střechy od sun.Energy budete přispívat k transformaci energetiky v České republice. Jednoduše: budete dělat business udržitelným a sociálně zodpovědným způsobem = zlepšíte také svůj ESG rating. V podstatě, my vyrábíme a prodáváme zelenou elektřinu, vy pronajímáte střechu. Je samozřejmě možné domluvit se také na výkupu zelené elektřiny za zajímavých podmínek. To je cesta k zelené elektřiny z vaší střechy.