Chytré baterie – akumulace energie

Přebytky elektřiny z vaší solární elektrárny můžete také ukládat do baterií špičkového výkonu s životností více než 15 let. Získáte tak chytré řešení pro nakládání s energiemi, kdy uložené přebytky použijete tehdy, až budete potřebovat. Na instalace baterií jsou poskytovány dotace ve výši více než 50 %.

O službě

Vyrobené přebytky elektrické energie můžete prodávat zpět do distribuční sítě, ukládat do vody (ohřev vody) nebo akumulovat do baterií špičkového výkonu. Získáte tak chytré řešení pro nakládání s energiemi, kdy uložené přebytky použijete tehdy, až je budete potřebovat. Navíc tak posílíte vlastní energetickou soběstačnost, budete se chránit před výpadky dodávek energií z distribuční sítě i nekonečným růstem jejich cen. Životnost bateriových systémů dnes činí 15 až 20 let bez významné údržby nebo dodatečných investic.

Společnost sun.Energy používá vždy produkty renomovaných Tier 1 výrobců. Konkrétní značku volíme dle způsobu aplikace a ceny. V současnosti používáme technologie all-in-one či průmyslové GoodWe, Solax, Pylontech, BYD a Trina s kapacitou 3, 10, 15 kWh nebo 30, 60, 120 kWh, ale i velká úložiště s kapacitou více než 1 MWh.

Ostrovní nebo hybridní systém?

  1. Existují v zásadě dva způsoby provozu baterií – ostrovní, kdy nejste připojeni do distribuční sítě, nebo hybridní systém, kdy naopak připojeni jste. Kapacitu vždy plánujeme podle způsobu využití a představě o návratnosti investice.
  2. Pokud se jedná o baterii pro ostrovní systém, plánujeme kapacitu vždy podle detailní vlastní spotřeby, protože dům je samostatnou jednotkou. Jde o velmi detailní výpočty spotřeby všech energetických zařízení, aby uchovaná elektřina byla vždy k dispozici – tedy i v době, kdy solární elektrárna nevyrábí.
  3. V případě instalace baterie pro hybridní systémy je vždy možno elektřinu získat z distribuční sítě. V tomto případě je důležitý řídicí systém, který vyhodnocuje aktuální vs. budoucí spotřebu a zároveň kalkuluje, zda je výhodné elektřinu prodat do distribuční sítě, nebo je lepší si ji ponechat pro období, až nebude solární elektrárna vyrábět.

Uchovat nebo prodat

Chytrá baterie vydělává

V dnešní době a v závislosti na vaší smlouvě s námi nebo prodejcem elektřiny můžete být dokonce součástí trhu s elektřinou. Představte si, že během poledního vaše elektrárna vyrobí více, než spotřebujete, a vaše večerní spotřeba bude naopak malá, například i protože v tomto týdnu nebudete doma nabíjet váš elektromobil. Kolem poledne je ale elektřina na trhu poměrně levná. Můžete tedy elektřinu dokoupit a večer společně s naakumulovanou energií z doby oběda prodat za několikanásobek ceny, než za kterou jste vyrobili či dokoupili.