Chytré baterie – akumulace energie

Přebytky elektřiny z vaší solární elektrárny můžete také ukládat do baterií špičkového výkonu s životností více než 15 let. Získáte tak chytré řešení pro nakládání s energiemi, kdy uložené přebytky použijete tehdy, až budete potřebovat. Na instalace baterií jsou poskytovány dotace ve výši více než 50%.

O službě

Vyrobené přebytky elektrické energie můžete prodávat zpět do distribuční sítě, ukládat do vody (ohřev vody) nebo akumulovat do baterií špičkového výkonu. Získáte tak chytré řešení pro nakládání s energiemi, kdy uložené přebytky použijete tehdy, až je budete potřebovat. Navíc tak posílíte vlastní energetickou soběstačnost, budete se chránit před výpadky dodávek energií z distribuční sítě i nekonečným růstem jejich cen. Životnost bateriových systémů dnes činí 15 až 20 let bez významné údržby nebo dodatečných investic.

Společnost sun.Energy používá vždy produkty renomovaných Tier 1 výrobců. Konkrétní začnu či ty volíme dle způsobu aplikace a ceny. V současnosti používáme technologie all-in-one či průmyslové: GoodWe, Solax, Pylontech, BYD a Trina s kapacitou 3, 10, 15kWh nebo 30, 60, 120kWh, ale i velká úložiště s kapacitou více než 1 MWh

Ostrovní nebo hybridní systém?

  1. Existují v zásadě dva způsoby provozu baterií – ostrovní, kdy nejste připojeni do distribuční sítě nebo hybridní systém, kdy naopak připojeni jste. Kapacitu vždy plánujeme podle způsobu využití a představě o návratnosti investice
  2. Pokud se jedná o baterii pro ostrovní systém, plánujeme kapacitu vždy podle detailní vlastní spotřeby, protože dům je samostatnou jednotkou. Jde o velmi detailní výpočty spotřeby všech energetických zařízení, aby uchovaná elektřina byla vždy k dispozici – tedy i v době, kdy solární elektrárna nevyrábí.
  3.  V případě instalace baterie pro hybridní systémy je vždy možno elektřinu získat z distribuční sítě. V tomto případě je důležitý řídíc systém, který vyhodnocuje aktuální vs budoucí spotřebu a zároveň hledá situaci, kdy je výhodné elektřinu prodat do distribuční sítě nebo si ji ponechat pro období, kdy nebude solární elektrárna vyrábět.

Uchovat nebo prodat

Chytrá baterie vydělává

V dnešní době a závislosti na vaší smlouvě s námi nebo prodejcem elektřiny můžete být dokonce součástí trhu s elektřinou. Představte si, že na oběd Vaše elektrárna vyrobí více, než spotřebujete. Vaše večerní spotřeba bude malá i protož, že v tomto týdnu nebude doma nabíjet vaše elektor auto. V této době – době „oběda“ ale elektřina na trhu také poměrně levná. Můžete tedy elektřinu dokoupit a večer, společně s naakumulovanou energií z doby oběda prodat za několikanásobek cenu, než za kterou jste vyrobili či dokoupili