Nákup a prodej energie pro Váš podnik

I přes složité období cen elektrické energie nemusíte mít žádné obavy. S námi vždy získáte férové podmínky a tržní ceny

Se sun.Energy nemusíte řešit a mít obavy z poctivých cen za Vámi vyrobenou, ale v místě nespotřebovanou elektrickou energii. S našimi partnery jako je Entri zajistíme kompletní servis. Stačí nám udělit plnou moc. V roce 2023 vám nabídneme vlastní program výkupu Solární elektrické energie.

JEN VYRÁBÍM – VYRÁBÍM A KUPUJI

Vyrábějte v domácí solární elektrárně elektřinu za hodinové velkoobchodní ceny

JAKOU CENU DOSTANETE?

Za vyrobenou elektřinu vám zaplatíme cenu, která přímo vychází ze spotového trhu. Výkupní cenu totiž měníme každou hodinu podle aktuálního stavu na trhu. Požádejte nás o ceník – Podívejte se na ceník zde.

PROČ JE TO VÝHODNÉ?

Nejvyšší výkupní cena

Za přebytky nespotřebované elektřiny získáte cenu, která se odvíjí od aktuálně vysokých cen na spotovém trhu.

Samofakturace na jeden klik

Fakturu nám vystavíte každý měsíc pomocí odkazu, na který kliknete. Nemusíte řešit žádné papírování.

Soběstačnost

Pomůžete snižovat závislost Česka na fosilních palivech a přispějete k udržitelné budoucnosti.

NEBUDEME VÁS VÁZAT

I když bychom vám zelenou elektřinu také rádi dodávali, není to podmínka. Pokud preferujete pouze výkup, uzavřeme spolu samostatnou smlouvu za ceny, které se odvíjejí od tržních cen.

PODPOŘÍTE PŘECHOD NA LEVNĚJŠÍ A EKOLOGIČTĚJŠÍ ENERGII

Výrobou elektřiny ze slunce nám pomáháte posunout Česko k čisté energetice, protože umožňujete spotřebovávat více elektřiny v době, kdy ji vyrábějí obnovitelné zdroje a je levnější, a méně v době, kdy se elektřina vyrábí především z uhlí a plynu a stojí více.

VAŠE ČASTÉ DOTAZY

Je vaše elektřina stále zelená?

Název tarifu jsme sice změnili, ale složení zdrojů naší elektřiny zůstává stále 100%ně zelené. Náš nový flexibilní tarif Nazeleno FLEXI je nadále složen jen z obnovitelných zdrojů, které vykupujeme od lokálních výrobců. Měníme pouze způsob stanovení cen.

Kolik zaplatím za elektřinu?

Ceník nového tarifu Nazeleno FLEXI je navázaný na tržní ceny, které se během dne a v průběhu roku mění v závislosti na momentální nabídce a poptávce. Za spotřebovanou elektřinu budete platit cenu, která je násobkem vaší hodinové spotřeby a ceny na energetickém trhu pro danou hodinu. Na trhu s elektřinou výrobci prodávají vyrobenou elektřinu a výsledky denního trhu každý den publikuje Operátor trhu s elektřinou. My k této tržní ceně přičteme jen malou přirážku na pokrytí našich nákladů a zajištění odpovědnosti za odchylku. Na faktuře ji najdete označenou jako cena za službu obchodu.

V čem je výhoda?

Ceny naší elektřiny jsme propojili na aktuální tržní ceny. Věříme, že transparentní ceny jsou jak pro vás, tak pro výrobce dlouhodobě cenově výhodnější. Na rozdíl od fixovaných tarifů do cen nemusíme schovávat žádný polštář, kterým bychom se chránili před budoucím růstem cen. Za vaši spotřebu vám budeme účtovat cenu, která přímo vychází ze spotového trhu. Spolu s analytiky věříme, že dlouhodobě zaplatíte za energie méně. Ceny energií rostou především vlivem napětí na Ukrajině. Až se situace podaří stabilizovat, ceny začnou opět klesat a vracet se na nižší úrovně. Snížené ceny na své faktuře uvidíte okamžitě, protože vaše cena nebude fixovaná. A flexibilní tarify navíc podporují větší využívání obnovitelných zdrojů a postupný odklon od výroby elektřiny z uhlí a plynu.

Je přechod na měnící se model výhodný

Každá velká změna se začíná prvním odvážným krokem vpřed. A tím je zavedení flexibilních tarifů, jejichž cena se transparentně odvíjí od tržní ceny. Jsme si dobře vědomi toho, že řadu našich zákazníků, kteří preferují stálé měsíční platby, touto změnou nepotěšíme a pochopíme, když se rozhodnout od nás odejít. Na druhou stranu nás ale obrovsky těší pozitivní reakce od zákazníků, kteří transparentní ceny vítají, protože díky nim mohou využívat efektu nižších cen mimo špičku.

Jak se vyvíjí ceny na trhu?

Ceny se v jednotlivých ročních obdobích a hodinách výrazně liší. Typicky jsou vyšší při ranní a večerní špičce a naopak nižší během víkendu a v průběhu dne. Rozdíly jsou také v jednotlivých obdobích roku. V zimě, kdy se spotřebovává elektřina na topení, a v létě, kdy pohání klimatizace, jsou ceny vyšší. Naopak na jaře a na podzim míváme období s nejnižšími cenami.

Jak to bude s mým stávajícím dodavatelem elektrické energie?

Nis se pro vás nemění. Váš elektroměr umí měřit spotřebovanou / nakoupenou / vyrobenou elektřinu. Můžete tedy nakupovat od jedné společnosti a prodávat druhé.

Jak přejít?

Prodej přebytků není nic složitého. Stačí podepsat dodatek k dodávkové smlouvě, my se již o vše postaráme. Váš elektroměr měří spotřebu i dodávku elektřiny do distribuční sítě. Potřebné údaje nám pravidelně zasílá příslušný distributor, vy si vše můžete zkontrolovat na faktuře.

Aktuální ceník výkupu:

Ceny jsou platné od 1.9.2022 pro mikrozdroj do 10 kWp. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH. Informace pro plátce DPH – plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH. Daň odvede zákazník Kupní cena je vypočtena z ceny silové elektřiny účtované dle hodinových cen dosažených obchodováním na denním velkoobchodním trhu a odečtením příslušné ceny za službu výkupu v Kč/MWh, která zahrnuje i převzetí odpovědnosti za odchylku. Cena silové elektřiny se vypočítá jako součet součinů hodinových množství vyrobené a do distribuční soustavy dodané elektřiny za vyúčtovací období vynásobené příslušnou hodinovou cenou. Aktuální velkoobchodní ceny silové elektřiny pro každou hodinu vzniklé obchodováním na denním velkoobchodním trhu zajišťovaném operátorem trhu OTE, a. s. jsou k dispozici na www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh