Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje od září 2023

Articles
Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje od září 2023
  • parametry systémů zůstávají stejné
  • aktuálně rozpracované projekty zájemci podají i od září
  • výrazné zjednodušení – není potřeba dokládat projekt a faktury
  • max. dotace 200 000 Kč zůstává
  • možnost kombinovat s ostatními úspornými opatřeními (bonusy)
  • modelace systému podle potřeb – dotace 10 000 Kč na každý 1 kWp
  • 10% bonifikace pro znevýhodněné ORP
  • podporovány instalace realizované po 1. 1. 2021

NZU