Instalace na střeše rodinného domu s bateriovým úložištěm o kapacitě 10,65 kWh a dvěma nabíjecími stanicemi pro elektromobil.

Instalace fotovoltaického systému na střeše rodinného domu představuje efektivní způsob, jak využívat sluneční energii. Systém o výkonu 9,75 kWp je určen pro pokrytí domácích energetických potřeb a nabíjení elektromobilů. Obsahuje fotovoltaické panely, bateriové úložiště s kapacitou 10,65 kWh pro akumulaci energie a dvě nabíjecí stanice pro elektromobily. Toto řešení zvyšuje energetickou efektivitu, podporuje udržitelný životní styl a snižuje ekologickou stopu domácnosti, což reflektuje rostoucí trend využívání obnovitelných zdrojů a ekologické mobility.