Zapojili jsme se do programu Solární asociace – 28 zásad pro instalaci a servis FVE

Articles
Zapojili jsme se do programu Solární asociace – 28 zásad pro instalaci a servis FVE

Zvolte firmu, která se jako jedna z prvních zapojila do programu Solární asociace – 28 zásad pro instalaci a servis FVE. Pojďme společně zmenšit počet zákazníků, kteří si objednají nevhodné řešení, nebo se ho dokonce nikdy nedočkají.
Našim zákazníkům mimo jiné garantujeme, že:
- nenabízíme zákazníkovi řešení s maximální výší dotace, ale s maximálním přínosem pro něj;
- při navrhování akumulace optimalizujeme synergické efekty akumulace neelektrické a bateriového systému;
- při podpisu smlouvy o dílo zákazníkovi potvrdíme, že jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu a na vyžádání mu předložíme k nahlédnutí pojistnou smlouvu;
- zavazujeme se zákazníkovi poskytovat záruční servis, za zákazníka vyřídíme i záruky poskytované výrobci komponent, nikoli pouze záruky poskytnuté námi jako zhotovitelem;
- před samotnou realizací provedeme u zákazníka místní šetření a případně flexibilně a transparentně upravíme projekt.

https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-verejnost/etalon